043 767 0690 / 0123 333 5789
This is an example of a HTML caption with a link.

Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Nam - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Chi tiết

 

Tên công trình

Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt hệ thống PCCC tự động cho các tổng đài MSC thuộc Tòa nhà C30

Chủ đầu tư

Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam - Chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone

Địa chỉ

MM18 đường Trường Sơn, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM

Thời gian thực hiện

2016-2017

Hạng mục công trình

-    Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FM200 cho các tổng đài tại Lầu 1;

-    Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FM200 cho các tổng đài tại Lầu 3;

-    Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FM200 cho các tổng đài tại Lầu 10;

Bản quyền @2015 thuộc về công ty Hà Minh Trí Dự án | Sản phẩm | Liên hệ